In-zich-t | Praktijk voor Coaching, Cranio, Hartcoherentietraining en NEI - Kalmthout

NEI - Neuro-Emotionele Integratie

Geschiedenis


NEI is een samengestelde methode van het beste uit de Oosterse en Westerse technieken en gebaseerd op principes uit onder andere acupunctuur, neurowetenschappen, bio-kinesiologie, NLP, Touch For Health, en psychotherapie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van affirmaties, visualisatie en ademhaling.


NEI is begin jaren tachtig door een Amerikaanse chiropractor Scott Walker ontwikkeld. De eerste opleiding Neuro Emotionele Integratie in Nederland werd in 1995 gegeven door Roy Martina, acupuncturist, homeopaat en vitaliteitscoach. Inmiddels bestaat NEI in zijn huidige vorm ruim 20 jaar in Nederland en België en zijn er Hogere Beroeps Opleidingen in Nederland om NEI-therapeut te worden.


Wat?


Onbewust wordt bewust.

NEI is een therapie en werkwijze die zich richt op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende factoren. Dus niet symptomen genezen en onderdrukken. NEI gaat ervan uit dat vrijwel elke ziekte, pijn of klacht een emotionele oorzaak heeft. Die wordt via het onbewuste opgespoord.


Onbewuste delen worden bewust gemaakt. Veel van je ervaringen ben je vergeten of heb je weggestopt. Je bent je er niet meer van bewust. Maar deze onbewuste delen worden wel in je lichaam opgeslagen en oefenen invloed uit op de cellen en je celgeheugen. Op die manier zorgen ze voor lichamelijke, mentale, psychische of energetische blokkades en klachten. 


Dagelijks maken we in ons leven dingen mee die meer of minder stressvol zijn. Dit begint tijdens (zelfs voor) de zwangerschap en duurt ons leven lang. Elke emotionele gebeurtenis waarbij emoties niet geuit zijn, elk gesprek met conflicterende verwachtingen, elk gevoel dat niet geplaatst kon worden, zorgt ervoor dat er energetisch iets vastloopt. Soms raken dergelijke “onopgeloste” zaken op de achtergrond van je gedachten zonder dat je je er nog bewust van bent.
De drukte van alledag maakt dat een heel menselijke eigenschap. Maar onopgeloste zaken kunnen lang blijven liggen en waar “vuil” blijft liggen stapelt zich vaak meer “vuil” op!


Daar waar energie is vastgelopen spreken we van een energetische (emotionele) blokkade. Dit doet zich voor wanneer we iets meemaken dat ons danig raakt en op dat ogenblik ons denkend brein en ons emotioneel brein niet congruent - m.a.w.  gevoel en gedachten niet in balans - zijn en werken. Deze blokkades kunnen je fysiek en mentaal beïnvloeden. Ons lichaam zoekt steeds naar balans en zal daarom zich zoveel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden, wat kan leiden tot fysieke klachten.  Vroeg of laat zullen de in ons celgeheugen opgeslagen ervaringen, stress en trauma, zich doen gelden.  Ze worden op zeker moment getriggerd door een gelijkaardige nieuwe ervaring in het heden en je lichaam reageert zoals het volgens het celgeheugen ook voordien gereageerd heeft. Als dit herhaaldelijk gebeurt gaan deze oude emoties als spelbreker optreden. je lichaam gaat b.v. ziek worden, of je gaat bepaalde stappen, beslissingen in je leven niet nemen. Of je zit met bepaalde angsten. Of je loopt telkens terug in dezelfde “valkuil”… Je verleden saboteert als het ware je heden.


Hoe werkt NEI?


De NEI methode biedt dus een snelle manier om emotionele blokkades uit het verleden, die je lichaam heeft opgeslagen in het celgeheugen en waar je nu in het heden last van hebt, op te lossen. Met behulp van spiertesten (O-ring test bij de hand) en het stellen van vragen aan jouw onderbewuste geheugen is het mogelijk om te achterhalen wat er in het verleden gebeurd is, dat je nu weerhoudt een volledig functioneel en gelukkig leven te leiden. Bij het overlopen van het behandelprotocol wordt eerst het orgaanpunt gezocht: aan elk orgaan zijn bepaalde emoties gelinkt. Het vinden van de betrokken emotie is de volgende stap. Een simpele ademhalingstechniek gecombineerd met het stimuleren van acupressuurpunten activeert de communicatie tussen de linker- en rechter hersenhelft. Zo ruimen we  emotionele blokkades op en maken de weg vrij voor genezing, verandering, groei en ontwikkeling.

Soms zijn de oorzaak (de geblokkeerde emotie) en het gevolg (acuut probleem) heel duidelijk gelinkt met elkaar; soms ligt de geblokkeerde emotie dieper en zullen meerdere sessies nodig zijn.


Er zijn geen lange praatsessies voor nodig en het is ook niet nodig oud zeer opnieuw te voelen. NEI- sessies zijn maar zelden sterk emotionele zittingen. Juist om die redenen ervaren  mensen NEI- therapie als een zeer prettige therapievorm.

Zeker voor kinderen is deze zachte manier van werken aan blokkades en problemen een mooie methode.


Wat kan je met NEI bereiken?


NEI verhelpt of brengt verlichting bij tal van uiteenlopende klachten die zich fysiek, mentaal of emotioneel uiten.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Emotionele klachten: angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, boosheid, machteloosheid,… je plannen niet kunnen realiseren, uitstelgedrag, steeds op hetzelfde probleem vastlopen…
 • Psychische klachten: leerproblemen, verslaving, concentratieproblemen,…
 • Fysieke klachten: hoofdpijn, eczeem, allergie, darmklachten, overgewicht, oververmoeidheid, vruchtbaarheidsproblemen, blessuregevoeligheid, tenniselleboog, reuma, astma, …


NEI-therapie biedt een mooie aanvulling op Cranio maar kan uiteraard ook op zich gebruikt worden. Het brengt je snel tot de kern.  Zoals vroeger reeds gezegd, veel ziekte wordt veroorzaakt door geblokkeerde energie. Ook bij NEI zien we de klacht als een kans om tot meer In-Zich-t te komen: wat dient zich aan? Kijk ernaar, loop er niet van weg. Geef vorm aan je eigen leven en wees de baas over je emoties.

 

Voor wie?


NEI is toepasbaar voor alle leeftijden. Bij baby’s en jonge kinderen werken we via de ouders.

 

In-zich-t | NEI - snel naar de kern van het probleem

DE KRACHT VAN NEI


 • Met NEI kom je snel tot de kern van het probleem
 • Het is effectief
 • NEI werkt snel; soms zijn 1 tot 3 sessies al voldoende om een blokkade op te ruimen
 • Er wordt niet eindeloos gepraat over de problemen
 • NEI- sessies zijn zelden sterk emotioneel
 • NEI wordt als een prettige therapie- of coaching vorm ervaren
 • Klachten verminderen of verdwijnen
 • NEI geeft inzichten


Met NEI kom je snel tot de kern

Wat je ook hebt, wat je ook dwars zit, met de manier van werken die de NEI kenmerkt hoef je niet eerst door allerlei lagen van je geest heen om er achter te komen wat er aan de hand is. De kern van het probleem wordt snel gevonden en er wordt iets mee gedaan om het op te lossen.  Het gaat dus om snelheid en tegelijk om effectiviteit.